Dimitris Vlaikos

Dimitris Vlaikos is a Greek portrait photographer whose work has been awarded an...

Logo
  • Kariofilia Karabeti, Christos Loulis Angelos Papadimitriou, Lydia Fotopoulou, Nikos Karathanos, Nadia Kontogeorgi and Kika Georgiou for the new ballad opera performance in ‪#‎Pallas‬ Theater for ‪Kmagazine‬ ‪‎cover‬!
  • Kariofilia Karabeti, Christos Loulis Angelos Papadimitriou, Lydia Fotopoulou, Nikos Karathanos, Nadia Kontogeorgi and Kika Georgiou for the new ballad opera performance in ‪#‎Pallas‬ Theater for ‪Kmagazine‬ ‪‎cover‬!

Pallas Theater

Entertainment

Kariofilia Karabeti, Christos Loulis, Angelos Papadimitriou, Lydia Fotopoulou, Nikos Karathanos, Nadia Kontogeorgi and Kika Georgiou in the new ballad opera performance in ‪‎Pallas‬ Theater for ‪Kmagazine‬ ‪‎cover‬.