Dimitris Vlaikos

Dimitris Vlaikos is a Greek portrait photographer whose work has been awarded an...

Logo
  • black_tie_oinoxoos_vlaikos-1

Black Tie

Business, Business - Technology, Gastronomy

Ortesta Kondi, Simos Georgopoulos, Chrysa Giatra, Theodoros Lelekas, Giorgos Loukas, Ares Sklavenitis