Dimitris Vlaikos

Dimitris Vlaikos is a Greek portrait photographer whose work has been awarded an...

Logo
in Latests
Despoina_giannouli_katakouzinou_athens_performance_museum

Despoina Giannouli in Idrima katakouzinou Athens for Grande Bretagne Magazine. A performance about the Katakouzinos Family life in Athens during 30’s modern artists.

 

 

Despoina_giannouli_katakouzinou_athens_performance_museum

Despoina_giannouli_katakouzinou_athens_performance_museum

Despoina_giannouli_katakouzinou_athens_performance_museum

Despoina_giannouli_katakouzinou_athens_performance_museum

No comments so far.

Leave your comment